Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
​​Datová schránka: 2a7atgq
rozšířené vyhledávání
Obec Cetyně
obec
Cetyně

Historie a současnost

"Myšlenka založiti sbor dobrovolných hasičů v obci Cetyně po velkém požáru, kterým byla postižena obec dne 22. února 1905 o 1 hodině noční a jemuž za oběť padlo 6 čísel.." Tak začíná pamětní kniha sboru.

Brzy po tomto požáru, který do základů zničil 6 stavení, vypukl v domku čp. 25 další požár, jemuž padla za oběť tři stavení. Není tedy divu, že "myšlenkou zříditi v obci sbor zabýval se obecní výbor ve schůzi své dne 12. června 1905 a bylo usneseno, aby potřebné kroky za tou příčinou učiněny byly..."

První valná hromada, jež měla definitivně rozhodnout o zřízení hasičského sboru, proběhla 7. ledna 1906. Za členy sboru se přihlásilo 20 občanů. Už v říjnu předchozího roku zpracované stanovy byly předloženy ke schválení c. k. místoředitelství v Praze, a současně byla zakoupena čtyřkolová jednoproudní stříkačka s 8 m savic a 60 m hadic.

Místodržitelství schválilo stanovy sboru 26. ledna 1906, a tak byla 11. února 1906 svolána první řádná valná hromada. Starostou sboru se stal Josef Průša, velitelem Jan Jonák, předvelitelem Josef Bartoš, členy výboru František Bučil, Matěj Bučil, Matěj Růžička a Eduard Petřík.

Už v březnu 1906 byla u firmy K. Churain v Hlinsku zakoupena potřebná výzbroj - přilby, sekerky, odznaky, pasy.

První vlastní veřejné cvičení, které bylo spojeno se svědcením stříkačky, uspořádal sbor 16. června 1907. Posvětil ji – po slavné bohoslužbě v pečickém kostele – pečický farář P. Vojtěch Straka.

V tomto roce zasahoval sbor při dubnovém požáru v Kamenné. Ohni padla za oběť stodola, kůlna, hospodářské náčiní a několik kusů mladého dobytka.

Kronikářské zápisy z dalších let jsou poměrně stručné. Z roku 1911 je záznam: "V roce minulém usilováno z různých stran a bohužel i též od některých hasičů našeho sboru by sbor se rozešel. Důvody k tomu byly pranepatrné – většinou drobné neshody a rozbroje. Za záchranu sboru dlužno děkovati zbylým členům, nově přistouplým a též především horlivému tělem i duší hasiče a starostovi sboru př. Josefu Průšovi..."

V roce 1953 zakoupil sbor novou motorovou stříkačku PS 8 (za 52 000 Kč) a pracovní obleky. Stručnost zápisů v dalších letech dokládá např. poznámka za rok 1957: "V těchto letech byl malý zájem ve sboru, činnost byla velice malá."

V roce 1959 přibyly do výbavy nové vycházkové uniformy, v r. 1968 byla opravena zbrojnice včetně vybetonování podlahy, v r. 1973 postavena nová zbrojnice a zakoupeno auto Tatra 805. Vroce 1975 byla vybudována požární nádrž (investorem byl MNV státní dotace – 610 000 Kčs). V roce 1976, v době svého sedmdesátiletého výročí, měl sbor 31 členů.

14. června 1986 proběhly oslavy 890. výročí vzniku sboru, spojené s II. sjezdem rodáků obce. K této příležitosti byl vydán čtyřstránkový pamětní list zachycující velice stručně historii sboru. Řadě členů se dostalo medailí a čestných uznání za dlouholetou obětavou činnost ve sboru.

Rok 1990 znamenal zásadní změnu, protože došlo k osamostatnění Cetyně od střediskové obce Pečice (v kronice "...což trvalo 11 let a pro obec to byla doba temna..."), začal platit znovu název Hasičský sbor Cetyně. Jako každoročně proběhly tradiční či nové akce (jichž je sbor v obci pořadatelem). 16. února 1990 večer při dechovce, maškarní průvod, pouťová zábava, Havelské posvícení v říjnu na Hořejškách opékání prasete na rožni.
Z kronikářských záznamů ovšem zavane často i smutek, s kolika dlouholetými členy se sbor musel v poslední době rozloučit.

V únoru 1991 proběhl maškarní průvod, květnový sběr železného šrotu, srpnové pečení prasete, říjnové posvícení, v červnu také 1. místo sboru v okrskové soutěži a celoroční pomoc při zvelebování obce. V roce 1992 proběhl maškarní průvod, pálení čarodějnic s průvodem pro děti, stavění máje a májová veselice, 16. května 1992 se sbor účastnil otevření a vysvěcení nové hasičské zbrojnice v Pečicích a opět se umístil na 1. místě v červnovém okrskovém cvičení v Pečicích. V prosinci proběhla volba výboru (starosta – Václav Řezáč, místostarosta – František Havelka, jednatel – Jaroslav Jonák, pokladník – Zbyněk Fiala, velitel – Petr Oliva, kronikář František Jonák).

V květnu 1995 zakoupila obec Cetyně pro hasičský sbor od ZOD Milín traktor (a vůz Tatra 805 byl pro špatný technický stav zlikvidován). V červnu 1996 se konaly oslavy 90 let Sboru dobrovolných hasičů a III. sjezd rodáků, při němž bylo uděleno zasloužilým členům sboru vyznamenání. Ke konci roku 1995 byl zvolen starostou sboru Josef Kadlec, jeho zástupcem Jaroslav Jonák st. a velitelem Václav Řezáč. Zároveň sbor přijal čtyři nové členy.

Sbor dobrovolných hasičů organizoval roku 1999 poslední maškarní ples, protože se majitel hostince rozhodl přebudovat společenský sál na ubytování pro turisty. Na podzim rezignoval na post starosty sboru p. Josef Kadlec, a proto byl zvolen novým starostou p. Zdeněk Větrovský a zástupcem p. Otto Sedláček.

V roce 2001 se členové sboru účastnili oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lešetice a v lednu 2003 museli odčerpávat vodu z příkopu na Hořejškách, která zatopila sklepní prostory. Zároveň se po dlouhých letech konal maškarní průvod obcemi Cetyně, Pečice a Bohostice.

Rok 2006 byl rokem oslav 100 let Sboru dobrovolných hasičů Cetyně a IV. sjezdem rodáků obce Cetyně. Při oslavě bylo uděleno zasloužilým členů sboru vyznamenání a byl oceněn přínos činnosti hasičů na dění v obci. Velkolepá oslava probíhala za velmi teplého  slunečného počasí a za velkého počtu místních občanů a hostů. Oslav se také zúčastnily přizvané sousední sbory z Pečic, Smolotel, Bohostic, Solenic a Lešetic. Pro účastníky oslav bylo přichystáno občerstvení spojené s hudbou v podání Rožmitálské Venkovanky a tancem. Byla vystavena historická hasičská technika, a také moderní hasičská technika presentována Hasičskou záchrannou stanicí Příbram.

17. června 2007 se členové sboru zúčastnily oslav 120 let založení SDH Pečice. 16. října 2008 se někdo vloupal do hasičské zbrojnice, vylomil 2 ks zámků ze dveří a bylo zcizeno 25 litrů benzínu v nádrži stříkačky PS-8. Krádež byla po zjištění vloupání nahlášena Policii ČR. Policie zajistila otisky prstů z místa činu a důkazní předměty (páčidlo). Pachatele činu se nepodařilo zjistit a případ byl odložen.

V roce 2009 se konala brigáda na údržbu hráze požární nádrže. Po dohodě s OÚ byla uspořádána brigáda na odstranění drátěného pletiva okolo vysazených vzrostlých stromků na Hatích. V rámci pomoci sborům dobrovolných hasičů při zlepšení vybavení výstroje předal v roce 2009 Středočeský kraj našemu sboru bezplatně 5 ks zásahových obleků včetně zásahové obuvi. Obleky byly předány V. Řezáčovi, M. Řezáčovi, J. Jonákovi ml., P. Olivovi, F. Havelkovi a J. Diartovi.

V roce 2011 a 2015 členové sboru vyčistily s požární stříkačkou betonovou hráz obecního rybníka a odkalovací jímku od letitých nánosů bahna a kamení za účasti hojného počtu členů. V roce 2011 se mj. i cetyňské děti zúčastňují pod hlavičkou SDH Bohostice různých závodů pořádaných OSH - požární všestrannosti mladých hasičů a soustředěních při výcviku. Jsou to: Miroslav Řezáč, Filip Šusta, Martin Petřík, Jan Petřík, Zdeněk Větrovský.

Mezi hlavní současné vybavení zásahové jednotky patří plně funkční stříkačka PS-8 z roku 1953 bez úprav a v originálním stavu. Obec se snaží s přispěním fondu Středočeského kraje zakoupit novou moderní stříkačku. Po dva roky žádání o dotaci nebyla dotace krajem schválena.

V současné době má sbor 32 členů a vyvíjí činnost ve spolupráci s Obecním úřadem Cetyně při úklidu obce, sběru kovového odpadu, stavění tradiční máje, pouťovém a posvícenském sousedském posezení při hudbě a pečení selete pořádané v místní hospůdce, pomoc při pořádání zábavných dnů pro děti, mikulášské nadílky atp. Každý rok se sbor účastní okrskových cvičení okrsku č. 6, oslav výročí jednotlivých okolních sborů a výlovů obecního rybníka.

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
1 2 3 4 5
2
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14
1
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál


obec Cetyně