Úvodní stránka

Vítejte na webových stránkách obce Cetyně!

V průběhu srpnových víkendů je možné lovit ryby na místním rybníku. Povolenky jsou k zakoupení na OÚ za 200 Kč/měsíc.

2. září 2017 od 15 hodin bude na návsi v Cetyni probíhat dětský den, poté od 17 hodin v místní hospůdce pořádá SDH Cetyně sousedské posezení při opékání prasete.

V sekci "OBECNÍ ZASTUPITELSTVO" jsou umístěné nové vyhlášky obce č.2/2017 a 3/2017.