Kontaktní informace

Obec Cetyně

Cetyně č.p. 33, 262 31 Milín

IČO: 00662780

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Příbram

Číslo účtu. 0521725349/0800

Tel.: 776 865 774 (starostka)

E - mail: obec.cetyne@seznam.cz

ID datové schránky: 2a7atgq

Úřední hodiny: Po - 18:00 až 20:00 hodin

Úřední hodiny

PO: 18 - 20 hod

Kdo má?

Prosíme všechny, kteří vlastní jakoukoli fotografii nebo video záznam z obecní či hasičské akce, o poskytnutí k prezentaci obce a hasičů. 

Záznamy přineste na obecní úřad nebo pište na rezac.mirek@seznam.cz

Napište nám: