Schůze honební společnosti

Honební společenstvo Diana Smolotely 

 zastoupené honebním starostou Jonákem Jaroslavem

                          všem členům honebního společenstva

                                                 P  O  Z V  Á  N  K  A

       na jednání valné hromady honebního společenstva DIANA SMOLOTELY, 

   která se bude konat dne 16.11.2018 v 18 hodin v Hospůdce na návsi v Cetyni

                                                                      Program:

 

  1. Zahájení

  2. Volba zapisovatele, skrutátora, mandátové komise

  3. Schválení jednacího řádu valné hromady

  4. Informace o činnosti honebního společenstva

  5. Ochrana osobních údajů – GDPR

  6. Zpráva mandátové komise

  7. Projednání žádostí o členství v honebním společenstvu

  8. Projednání dohody o přičlenění honebních pozemků

  9. Diskuse

  10. Usnesení a závěr

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu § 22 odst.4 zák.č.449/2001 Sb,

v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina), se jednání valné hromady uskuteční po uplynutí jedné hodiny

v témže místě.

 

Cetyně  26.10.2018 

                                                                                         JONÁK  Jaroslav

                                                                                         honební starosta                                                                                                                         

« zpět

Úřední hodiny

PO: 18 - 20 hod

Kdo má?

Prosíme všechny, kteří vlastní jakoukoli fotografii nebo video záznam z obecní či hasičské akce, o poskytnutí k prezentaci obce a hasičů. 

Záznamy přineste na obecní úřad nebo pište na rezac.mirek@seznam.cz

Napište nám: