Dobrovolní hasiči

"Myšlenka založiti sbor dobrovolných hasičů v obci Cetyně po velkém požáru, kterým postižena obec dne 22. února 1905 o 1 hodině noční a jemuž za oběť padlo 6 čísel.." Tak začíná pamětní kniha sboru.

Brzy po tomto požáru, který do základů zničil 6 stavení, vypukl v domku čp. 25 další požár, jemuž padla za oběť tři stavení. Není tedy divu, že "myšlenkou zříditi v obci sbor zabýval se obecní výbor ve schůzi své dne 12. června 1905 a bylo usneseno, aby potřebné kroky za tou příčinou učiněny byly..." 

První valná hromada, jež měla definitivně rozhodnout o zřízení hasičského sboru, proběhla 7. 1. 1906. Za členy sboru se přihlásilo 20 občanů. Už v říjnu předchozího roku zpracované stanovy byly předloženy ke schválení c. k. místoředitelství v Praze, a současně byla zakoupena čtyřkolová jednoproudní stříkačka s 8 m savic a 60 m hadic.

Místodržitelství schválilo stanovy sboru 26. 1. 1906, a tak byla 11. února 1906 svolána první řádná valná hromada. Starostou sboru se stal Josef Průša, velitelem Jan Jonák, předvelitelem Jos. Bartoš, členy výboru Fr. Bučil, Matěj Bučil, Matěj Růžička a Eduard Petřík.

Už v březnu byla u firmy K. Churain v Hlinsku zakoupena výzbroj - přilby, sekerky, odznaky, pasy.

První vlastní veřejné cvičení uspořádal sbor 16. června 1907ů bylo spojeno se svědcením stříkačky. Posvětil ji - po slavné bohoslužbě v pečickém kostele - pečický farář P. Vojt. Straka. 

V tomto roce zasahoval sbor při dubnovém požáru v Kamennéů ohni padla za oběť stodola, kůlna, hospodářské náčiní a několik kusů mladého dobytka.

Kronikářské zápisy z dalších let jsou poměrně stručné. Z roku 1911 je záznam: "V roce minulém usilováno z různých stran a bohužel i též od některých haasičů našeho sboru by sbor se rozešel. Důvody k tomu byly pranepatrné - většinou drobné neshody a rozbroje. Za záchranu sboru dlužno děkovati zbylým členům, nově přistouplým a též především horlivému tělem i duší hasiče a starostovi sboru př. Jos. Průšovi..."

V roce 1953 zakoupil sbor novou motorovou stříkačku PS 8 (za 52 000 Kč) a pracovní obleky. Stručnost zápisů v dalších letech dokládá např. poznámka za rok 1957: "V těchto letech byl malý zájem ve sboru, činnost byla velice malá."

V roce 1959 přibyly nové vycházkové uniformy, v r. 1968 byla opravena zbrojnice včetně vybetonování podlahy, v r. 1973 postavena nová zbrojnice a zakoupeno auto Tatra 805. Vroce 1975 byla vybudována požární nádrž (investorem byl MNV státní dotace - 610 000 Kčs). V roce 1976, v době svého výročí, měl sbor 31 členů.

14. června 1986 proběhly oslavy 890. výročí vzniku sboru, spojené s II. sjezdem rodáků obce. K této příležitosti byl vydán čtyřstránkový pamětní list zachycující velice stručně historii sboru. Řadě členů se dostalo medailí a čestných uznání za dlouholetou obětavou činnost 

Rok 1990 znamenal zásadní změnu: protože došlo k osamostatnění Cetyně od střediskové obce Pečice (v kronice "...což trvalo 11. let a pro obec to byla doba temna..."), začal platit znovu název Hasičský sbor Cetyně.