Nové obecně závazné vyhlášky

Obecní zastupitelstvo vydalo s účinností od 1.1.2022 nové obecně závazné vyhlášky týkající se systému odpadového hospodářství (č. 1/2022) a místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (č. 2/2022 + příloha). Vyhlášky jsou dostupné v sekci OBECNÍ ÚŘAD - DOKUMENTY - VYHLÁŠKY, nebo na OÚ Cetyně.

O dostupnosti nových známek na popelnice na rok 2022 Vás budeme informovat.

« zpět

Úřední hodiny

PO: 18 - 20 hod

Kdo má?

Prosíme všechny, kteří vlastní jakoukoli fotografii nebo video záznam z obecní či hasičské akce, o poskytnutí k prezentaci obce a hasičů. 

Záznamy přineste na obecní úřad nebo pište na rezac.mirek@seznam.cz

Napište nám: