Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nás požádal o zvěřejnění informace o nedostatečné identifikaci některých vlastníků v katastru nemovitostí, dle podmínek stanovených zákonem. Pokud se vlastníci uvedených nomovitostí nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024, připadnou tyto nemovitosti do vlastnictví státu! Níže je uveden informační materiál ÚZSVM a tabulka s předmětnými nemovitostmi. Seznam nemovitostí, kterých se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv

Priloha_1150407413_1_brozura-niv_2

Priloha_1150407413_0_cj-uzsvm_spb_1342_2023-spbm1_2

Priloha_1150407413_2_obec

« zpět

Úřední hodiny

PO: 18 - 20 hod

Kdo má?

Prosíme všechny, kteří vlastní jakoukoli fotografii nebo video záznam z obecní či hasičské akce, o poskytnutí k prezentaci obce a hasičů. 

Záznamy přineste na obecní úřad nebo pište na rezac.mirek@seznam.cz

Napište nám: